• +84 2466825289

  • info@congvannhapcanh.com.vn

Category Archives for Dịch vụ

Mẫu N2 – Công văn nhập cảnh Việt Nam

Mau-N2-Công-văn-nhập-cảnh-Việt-Nam                                                                                                                            Mẫu N2    Tên cơ quan/ tổchức    Trụ sở tại:     Điện thoại: Số: V/v: nhập cảnh của khách nước ngoài ……………ngày        tháng      năm           Kính gửi:  CỤC…

Thủ tục xin công văn nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài

Thủ tục xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài do công ty tại Việt Nam bảo lãnh. I/ Hồ sơ xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài – Hồ sơ pháp…

Thư mời bảo lãnh xin visa nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài

Về mặt pháp lý theo quy định của pháp luật hiện hành thì mọi cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam đều có quyền mời và bảo lãnh người nước ngoài nhập…

Tư vấn: 0948677777