• +84 2466825289

  • info@congvannhapcanh.com.vn

Category Archives for Công văn nhập cảnh

Thủ tục xin công văn nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài

Thủ tục xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài do công ty tại Việt Nam bảo lãnh. I/ Hồ sơ xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài – Hồ sơ pháp…

Thư mời bảo lãnh xin visa nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài

Về mặt pháp lý theo quy định của pháp luật hiện hành thì mọi cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam đều có quyền mời và bảo lãnh người nước ngoài nhập…

Dịch vụ bảo lãnh xin visa thương mại cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Công văn xin visa vào Việt Nam với mục đích thương mại bao gồm visa lao động ký hiệu LĐ, visa làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam ký hiệu DN và visa cho…

Tư vấn: 0948677777